Onze kernwaarden
Je voelt je thuis in ons netwerk als je ondernemend, creatief en nieuwsgierig in het werk en in het leven staat. Je vindt bij ons inspiratie, aandacht en ontwikkeling.

Onze thema’s komen voort uit belangstelling over wat er om ons heen gebeurt. Dat zorgt voor interessante avonden waarbij het nuttige met het aangename wordt verenigd.

Wij gaan met elkaar om op basis van vertrouwen, respect, solidariteit en waardering. Hierdoor hebben al vele vrouwen steun en vriendschap ervaren van andere leden van het netwerk.

Het ontstaan
Aan de basis van Concare staat het deelnetwerk West- en Midden-Brabant van de landelijke Stichting Vrouwennetwerk Nederland (SVN). Het deelnetwerk dateert van 1984. SVN werd eind jaren ‘70 opgericht door vrouwen met ambitie, als tegenhanger van het old boys network. Sybilla Dekker was de eerste voorzitter.

Al snel na de oprichting kwam het netwerk in vele plaatsen in Nederland tot bloei. Naast regionale afdelingen ontstonden onder de vlag van SVN bedrijfstak- en beroepsgerichte  deelnetwerken zoals Vrouwen in financiën en Vrouwelijke entrepreneurs. De landelijk opgezette besturingsstructuur bleek echter op den duur remmend te werken. In 2004 hield de landelijke stichting op te bestaan. Veel deelnetwerken kozen ervoor zelfstandig verder te gaan. SVN West- en Midden-Brabant deed dat onder de nieuwe naam Concare, dat staat voor ‘met zorg verbinding maken’.

Tot op de dag van vandaag is Concare een levendig netwerk van hoger opgeleide vrouwen die elkaar maandelijks informeel ontmoeten rondom een thema.

Concare: aandacht voor de persoonlijke dimensie in jouw professionele groei.