In the spotlight: Susan van Camp van DE GEZELLIN

‘Not everybody can be famous but everybody can be great, because greatness is determined by service.’  – Martin Luther King (1929-1968)

DE GEZELLIN® levert thuiszorg op hakken; representatieve cliëntgerichte particuliere niet-medische thuiszorg voor (gepensioneerde) hoog opgeleide professionals, directeuren en managers op RvB-niveau. Onze zorgfilosofie is anders omdat wij zijn opgeleid in management support en hospitality. Het doel is om u service te bieden waar u blij van wordt: van het koken van een maaltijd tot het managen van uw zorg. Wij ondersteunen u op de manier die u wilt, wanneer u wilt. 

1. Wat doe je op dit moment?
Ik ben net klaar met het toekomstbestendig maken van ‘DE GEZELLIN’. Toen ik 3 jaar geleden startte, was ‘respijtzorg’ (betaalde mantelzorg) een tamelijk nieuw fenomeen. De markt werd echter al spoedig overspoeld met verschillende grote franchiseconcepten die hun dienstverlening voornamelijk betaald krijgen via het PGB en de Wet Langdurige Zorg. Ik besloot me te gaan professionaliseren en me te richten op kleinschalige exclusieve dienstverlening. Eén van de dingen waarmee wij ons onderscheiden is ons Electronisch Client Dossier dat op een beveiligde server draait. De kinderen (of andere belanghebbenden) kunnen op ieder gewenst moment in de cloud zien wat wij gedaan hebben en wanneer. Zelf kunnen zij ook een boodschap voor ons achterlaten.

2. Wat zijn de belangrijkste doelen die je met DE GEZELLIN wil bereiken?
Het zou fantastisch zijn als over een aantal jaren ‘Gezellin’ een woord is dat gebruikt wordt als mensen een persoon beschrijven die bij ouderen of chronisch zieken de zorg om de cliënt heen organiseert.

3. Welke passie is met je werk verbonden? Waar word je enthousiast van?
In Nederland is ‘service’ een ondergeschoven kindje. Mensen beschouwen dat toch vaak als iets wat met onderdanigheid te maken heeft. Men begrijpt niet hoe geweldig het is om iemand van dienst te kunnen zijn en om een beleving te kunnen bieden waar de cliënt blij van wordt. Als ik anticipeer op de wensen van mijn cliënt waardoor die zich gezien en gewaardeerd voelt, dan geniet ik daar enorm van.

4. Welke ambitie heb je voor de komende vijf jaar?
DE GEZELLIN en (THUIS)ZORG OP HAKKEN zijn gedeponeerd als merk bij het Benelux Merken Bureau. Het zou mooi zijn om dit concept landelijk uit te rollen, maar ik geloof ook dat kwaliteit lijdt onder haast. Ik wil dit in een rustig tempo en met de juiste partners gaan doen.

5. Wat biedt Concare jou en wat breng je naar Concare?
Ik heb al veel inspiratie opgedaan tijdens mijn bezoeken als gast. Ik vertrouw erop dat dit ook in de toekomst zo blijft. Wat ik kan bieden is een onconventionele kijk op zaken, waardoor dingen in een ander perspectief geplaatst worden; hiermee hoop ik ook anderen te kunnen inspireren.

In the spotlight – Judith Bolder

In deze Spotlight: Judith Bolder. Heeft ‘organiseren’ in haar DNA en is sinds 2010 zelfstandig organizer, trainer en projectmanager voor MKB, ZZP, zorg en onderwijs onder het motto: prettig productief in het digitale tijdperk.


 1. Wat doe je op dit moment?
Ik help drukbezette mensen met het organiseren van hun werk, zodat ze efficiënter en effectiever om kunnen gaan met tijd, taken, e-mail en de veelheid aan informatie in dit digitale tijdperk. Dat doe ik in de vorm van:
* Maatwerkbegeleiding: e-mail, tijd, workflow, werkplek (individueel en teams
* Outlook-vaardigheidstraining in combinatie van slimme workflow: 1+1=3 (individueel en teams)
* Project(bege)leiding van implementatie/uitrol van SharePoint binnen organisaties.

2. Wat zijn de belangrijkste doelen die je met Judith Bolder Organiseert wil bereiken?
Dat is zorgen dat kenniswerkers op een prettige manier productief kunnen zijn in het digitale tijdperk. Dat betekent werken vanuit overzicht en aandacht, in plaats van de waan van de dag. Met als resultaat: de goede dingen goed doen, op het goede moment.

Waar ik ook kom zie ik mensen worstelen met de tsunami aan informatie die op hun afkomt. Met name e-mail zorgt voor problemen. Het is zo makkelijk om informatie rond te pompen, of die nu wel of niet relevant is voor de ontvanger. Daarnaast kan er binnen een organisatie een cultuur zijn van altijd online, altijd beschikbaar moeten zijn. Als je dan organiseren niet in je systeem hebt, of moeite hebt met beslissingen nemen of nee-zeggen, plannen/prioriteren, dan kun je verzanden in chaos en het gevoel hebben altijd achter de feiten aan te lopen. Dan kun je nog zo hoog opgeleid zijn, het is als zwemmen in een moeras.

3. Welke passie is met jouw werk verbonden? Waar word je enthousiast van?
Ik ga glimmen als ik een klant zijn schouders weer zie rechten. Dat het gevoel van overzicht, controle en grip terug is, en het vertrouwen in eigen kunnen.

Ik stort geen ‘standaard riedel’ over mijn klanten uit. Ik geef om die reden geen kant-en-klare groepstrainingen. Ik luister, neem waar en ga met die input aan de slag om maatwerkbegeleiding te bieden. Ieder mens heeft sterke en zwakke vaardigheden, soms ook zaken die onder de oppervlakte spelen. Vanuit die basis zoeken naar een duurzame, werkbare oplossing, dat geeft voldoening.

Een collega noemde het ‘het verschil tussen fastfood en slowfood’. Ik bied slowfood. Het duurt wat langer dan een snelle training, maar het resultaat is duurzamer.

4. Welke ambitie heb je voor de komende vijf jaar?
Ik verdiep me meer en meer in de gevolgen van het digitale tijdperk op onze hersenen. Mateloos interessant. Met die kennis breng ik verdieping aan in mijn aanbod. Verder is projectmanagement een onderdeel dat ik verder uitbouw; zowel in mijn maatwerktrajecten (hoe projecten managen naast je reguliere taken), als freelance – waarbij ik als projectmanager een SharePoint-implementatie binnen een organisatie begeleid.

5. Wat biedt Concare jou en wat breng jij naar Concare?
Concare biedt mij waardevolle ontmoetingen en contacten met gelijkgestemden. Of ik nu met een persoonlijk dilemma zit, een ondernemersvraag heb, of een klant wil kunnen doorverwijzen naar een aanpalende discipline.

Wat ik breng is een luisterend oor en organisatie-skills.

 

In the Spotlight – Désirée Bastin

In deze Spotlight: Désirée Bastin. Zij heeft een eigen logopediepraktijk, Bastin & Partners, met twee medewerkers in Raamsdonksveer. Ook verzorgt ze als trainer/coach presentatie- en communicatietraining. Hiervoor heeft ze in maart 2015 Kracht & Trots opgericht. Daarnaast is ze spreker voor de TeeuwenGroep met als thema’s ‘Lichaamstaal en communicatie’ en ‘Imago en charisma’.  Désirée Bastin
1. Wat doe je op dit moment?

Ik werk als logopedist en als coach. Als logopedist ben ik all-round, maar ik behandel vooral cliënten met stemproblemen en hyperventilatie. Daarnaast begeleiding van mijn medewerkers en de praktijk zo professioneel mogelijk voeren.

Ik werk ook als presentatie-/communicatiecoach. Ik begeleid ondernemers en beroepssprekers die hun presentatie en performance willen verbeteren.
Als communicatiecoach begeleid ik professionals, die hun communicatie willen verbeteren. Denk hierbij aan het verbeteren van het verbinding maken (‘klikvermogen’) of meer invloed leren uitoefenen.

2. Wat zijn de belangrijkste doelen die je met Bastin & Partners en Kracht & Trots wil bereiken?

Bastin & Partners: het beste uit mensen halen op het gebied van spreken in de breedste zin van het woord. Bij Bastin & Partners geldt: spreken is goud, zwijgen is zilver.

Kracht & Trots: mensen en teams op het gebied van presentatie en communicatie in hun kracht zetten en trots laten ervaren, laten groeien. Mensen maken hun PEP, Persoonlijk Excelleer Plan en teams hun TOF-formule, Team in Optima Forma.

Mijn ambitie in de verdere toekomst is dat bedrijven een Kracht & Trots-bedrijf willen worden.

3. Welke passie is met je werk verbonden? Waar word je enthousiast van?

Mijn passie is mensen laten groeien; dan groei ik ook. Dit geldt voor beide werkvelden: als logopedist ben ik heel blij als iemand weer met een goede stem en zonder stemvermoeidheid zijn/haar werk kan doen. Of als een cliënt zijn/haar hyperventilatie overwint en weer durft deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

Als presentatie-/communicatiecoach: als een presentatie goed lukt en de spreker zit op vleugels, dan zit ik ook op vleugels. Als een professional beter communiceert en in een volgend overleg in zijn/haar bedrijf gehoord wordt en serieus genomen wordt, deel ik in die vreugde.

4. Welke ambitie heb je voor de komende vijf jaar?

Kracht & Trots op de kaart zetten en met name meer groepstrainingen verzorgen.
Kracht & Trots als keurmerk positioneren.

5. Wat biedt Concare jou en wat breng je naar Concare?

Concare biedt voor mij: inspiratie, kennis van anderen en boeiende contacten; ik breng Concare veel kennis op het gebied van presentatie en communicatie.